logo polistuc polistuc obrazky
Polistuc ponka irok klu nterovch vrobkov pre aplikcie na rznych kovovch povrchoch. Ku klasickm vrobkom, urcenm pre priemyseln vyuitie (alkydovm, akrylovm, polyuretnovm) sa pripjaj aj nov vrobky, ktor boli vytvoren s cielom zlepit kvalitu a trvanlivost nterovch cyklov a, predovetkm, s ohladom na ochranu ivotnho prostredia, ktor je pre spolocnost Polistuc velmi dleitou tmou.

polistuc obrazky

Boli vytvoren nov vrobky s vysokm obsahom suiny a s cielom znit emisie riedidiel do ovzduia a epoxidov vrobky poslednej genercie, pecifick pre sektor protikorznych produktov, ktor zodpovedaj medzinrodnej norme UNI EN ISO 12944. Spolocnost Polistuc je schopn odporucit ten najvhodnej nterov cyklus a to v zvislosti od typolgie vrobku, aplikacn postupy podla poiadaviek zkaznka, pricom ponka sriov vrobky, ktor s priebene k dispozcii. Rovnako ponka aj na mieru it vrobky s okamitm dodanm, ktor s vyroben pomocou tintometrickho systmu "Colour Passion" a to v poadovanch farebnch odtienoch a pomocou receptr, uloench v technickom archve.


O NS CHARAKTERIZUJE:

 
hore...
© Copyright 2005 - 2023 SirCOLOR, s.r.o., All right reserved
počet prístupov: 50325