BORMA WACHS

PROFESIONLNE OETROVACIE VROBKY NA DREVO A NBYTOK
pozadie1
Una costante ricerca della qualita
Neustle hadanie kvality
Spolonosti BORMA WACHS a SIRCOLOR Vm s radosou predkladaj nov katalg svojich vrobkov. Verme, e mnostvom noviniek katalg pritiahne V zujem. Vrobky s jednoduch svojim prevedenm, ale inn. S vsledkom naej dlhoronej prce a vne, ktor do nej vkladme, priom oraz viu pozornos venujeme citlivej problematike ekolgie. Spoahlivos, flexibilita a kvalita s nevyhnutnmi predpokladmi, ktor nm pomhaj natartova a postupne vzjomne upevova nau spoluprcu. akujeme za pozornos a prajeme Vm vea spechov v prci!

 
hore...
© Copyright 2005 - 2023 SirCOLOR, s.r.o., All right reserved
počet prístupov: 50325